LỌ HỦ THỦY TINH ĐỰNG YẾN, hiện nay trên thị trường có rất nhiều dạng, lọ hủ thủy tinh đựng yến. Hủ thủy tinh đựng yến được chia làm rất nhiều loại, loại hủ thủy tinh đựng yến nắp siết tròn 75ml , loại nắp vặn 75ml, Hủ thủy tinh đựng nước yến lục giác 180ml, Chai thủy tinh đựng nước yến 200ml, còn có những dạng hũ vuông, hũ lục giác và các dạng chai lọ thủy tinh khác.
Mua lọ thủy tinh đựng yến Liên hệ: Công Ty TNHH Thủy Tinh Đăng Lê
ĐT: 0973761382 hoặc 0903347017

Hiển thị một kết quả duy nhất

Chai thủy tinh đựng nước yến 200ml

Chai thủy tinh đựng nước yến chưng sẵn

Chai thủy tinh đựng nước yến chưng sẵn 180ml

Hủ thủy tinh 50ml

Hủ thủy tinh đựng nước yến

Hủ thủy tinh đựng nước yến chưng sẵn 200ml

Hủ thủy tinh đựng nước yến chưng sẵn 220ml

Hủ thủy tinh đựng nước yến lục giác 180ml

Hủ thủy tinh đựng nước yến lục giác 80ml

Hủ thủy tinh đựng yến 180ml

Hủ thủy tinh đựng yến nắp vặn 70ml

Hủ thủy tinh nghiêng 50ml đựng nước yến

Lọ thủy tinh đựng nước yến

Trở về đầu trang
https://www.tawk.to/knowledgebase/getting-started/adding-a-widget-to-your-website/
Hotline: 0775 94 21 94