Hủ thủy tinh vuông nắp thiếc 500ml

Còn Hàng

Hủ thủy tinh vuông 500ml

Mã số: HV500

Qui cách: 72c/thùng

ĐT: 0973 761 382 / 0903 347 017

Fb: thủy tinh nhỏ shop