Hủ thủy tinh đựng yến 70ml

Còn Hàng

Hủ thủy tinh đựng yến 70ml nắp thiếc

Mã số: HY70R

FB: thủy tinh nhỏ shop

ĐT: 0973 761 382 hoặc 0903 347 017