Hủ thủy tinh đựng yến nắp siết 70ml

Còn Hàng

Hủ thủy tinh nắp siết đựng yến

Mã sản phẩm: HY70D

FB: thủy tinh nhỏ shop

ĐT: 0973 761 382 hoặc 0903 347 017 zalo 0768053083 Thuỷ Tinh Đăng Lê