Hủ thủy tinh đựng yến nắp vặn 70ml

Còn Hàng

Hủ thủy tinh đựng yến 70ml nắp vặn

Mã số: HY70

ĐT: 0903347017 hoặc 0973761382

Zalo: 0775942194 / 0768053083

FB: thủy tinh nhỏ shop