Chai thủy tinh tròn 250ml

Còn Hàng

CHAI THỦY TINH TRÒN 250ML

Nắp: phi 38 màu đen

Mã số: DL943

Hàng nhận theo đơn

Số Lượng tối thiểu: 10.000 chai