Hủ thủy tinh cạnh sọc 350ml

Còn Hàng

HỦ THỦY TINH CẠNH SỌC 350ML

Nắp đậy: Nắp thiếc phi 58

Dung tích: 350ml

Qui cách: 42 cái / thùng

Mã số: SM350