Hủ thuỷ tinh đựng yến 70ml nắp nhựa

Hết Hàng

Hủ thủy tinh đựng yến nắp vặn kết hợp (guarantee) 70ml

Hủ thủy tinh đựng yến 70ml nắp vặn nhựa hai lớp

Mã số: DL210

Qui cách: 6930 /pallet

ĐT: 0903347017 hoặc 0973761382

Zalo: 0775942194 / 0768053083

FB: thủy tinh nhỏ shop